Schlüter®-BARA-RAM

Schlüter®-BARA-RAM

Ukončovací profil z barevně lakovaného hliníku s okapničkou. Ukládá se na hranu hrubé konstrukce a slouží zároveň jako šablona pro stažení spádového potĕru.