Schlüter®-BARIN

Schlüter®-BARIN

Žlabový systém z barevnĕ lakovaného hliníku pro odvádĕní vody z ploch balkonů a teras.