Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-TROBA-PLUS

Trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vzlínání a spolehlivĕ odvádí případnou vodu.