Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA

Separační a drenážní vrstva nad vodorovnou izolací pod vrstvou potĕru nebo štĕrku.